Voor wie?

Onze samenleving vraagt veel van kinderen en jongeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan thuis, school, kinderopvang en sportvereniging. Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder en kinderen en jongeren kunnen hierin gemakkelijk het overzicht kwijtraken. 

Ik werk met kinderen in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar, die hierbij een liefdevolle spiegel van een paard kunnen gebruiken. Mijn doelgroep is tweeledig:

Kinderen die uit balans zijn geraakt:

Dit zijn bijvoorbeeld kinderen die:

 • Weinig zelfvertrouwen hebben
 • (Faal)angstig zijn
 • Niet goed voor zichzelf kunnen opkomen
 • Moeite hebben zich te uiten
 • Gepest worden
 • Hooggevoelig zijn en zich hier geen raad mee weten
 • Teruggetrokken of depressief zijn
 • Een lichte lichamelijke of geestelijke beperking hebben
 • Kenmerken hebben van ADHD, ADD, Asperger, Autisme, PDDNOS

Kinderen die anders leren:

Dit zijn bijvoorbeeld kinderen die:

 • Moeite hebben met leren
 • In beelden denken
 • Hoogbegaafd zijn
 • Dreigen uit te vallen op school
 • Uitgevallen zijn op school