Bijles

Ik geef bijles in de vakken:

- Wiskunde

- Economie

- Bedrijfseconomie

- Nederlands

- Rekenen

- Taal